“TRUTH OR DARE”

" ชีวิตเราคือเกมการตัดสินใจ แล้วสิ่งที่คุณเลือกก็คือคำตอบ "
ในแต่ละวัน เราต่างต้องเผชิญกับการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา ในธีม Truth Or Dare ของเราปีนี้ จะชวนให้ทุกคนฉุกคิดและกลับมาให้ความสนใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยการตัดสินใจระหว่างการเลือกยอมรับความจริง หรือ การเลือกเส้นทางที่ต่างออกไป ทางเลือกของ “Truth” เป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับว่า สิ่งที่เป็นอยู่เหล่านี้ล้วนเป็นความจริงที่ควรสนับสนุนให้ทำต่อ ในขณะที่ทางเลือกของ “Dare” เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าที่จะลงมือทำบางอย่างเพื่อสร้าง “ความจริง” ในรูปแบบของตนเอง

พวกเรา TEDxChulalongkornU มีความเชื่อและหวังว่าเราจะสามารถทำทอล์คที่สร้างสรรค์ ที่จะจุดประกายให้คนมีความกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัว รวมถึงมีความคิดนอกกรอบมากขึ้น การมีความกล้าที่จะคิดนอกกรอบมิใช่เพียงสร้างพลังให้ตนเอง แต่ยังทำให้เรามีความคิดที่ลึกซึ้งมากขึ้น อีกทั้งช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปทีละก้าว TEDxChulalongkornU ขอเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน “truth” ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจของแต่ละคน เพื่อสะท้อนมุมมองสร้างสรรค์อันหลากหลาย และสุดท้ายไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือกล้าคิดต่างต่อ “truth” เหล่านั้น ทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับตัวของคุณเอง

การตัดสินใจของคุณคือคำตอบ

TED คืออะไร?

TED คือองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่เชื่อในพลังของการเล่าเรื่องและเผยแพร่ไอเดียใหม่ๆสู่สังคมผ่าน TED Talk ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่นำเสนอแง่มุมใหม่ ๆ ในหัวข้อต่าง ๆ ภายในเวลาไม่เกิน 18 นาที TED เริ่มต้นในปีค.ศ. 1985 จากการเป็นงานสัมมนาภายใต้หัวข้อเทคโนโลยี ความบันเทิง และการออกแบบ ปัจจุบันหัวข้อ TED Talk ครอบคลุมสาขาความรู้มากขึ้น ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ ศิลปะ ไปจนถึงประเด็นทางสังคมและได้ถูกแปลไปแล้วกว่า 100 ภาษา

TEDxChulalongkornU

TEDxChulalongkornU คือหนึ่งในกว่า 30,000 งาน TEDx ที่จัดขึ้นทั่วโลก TEDxChulalongkorn จัดขึ้นอย่างอิสระเพื่อเจตนารมณ์ของ TED ในการเผยแพร่ไอเดียที่มีคุณค่า จากระดับนานาชาติ มาสู่ประเทศไทย จนถึงรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TEDxChulalongkornU จัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2015 โดยมีอาสาสมัครนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดงานภายใต้ใบอนุญาตและแนวทางจาก TED พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง TEDxChulalongkornU ให้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน เสริมสร้างการสนทนาในชุมชน และสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านเรื่องเล่า ไม่ว่าจะเป็นในจุฬา ในกรุงเทพ หรือ ในประเทศไทยก็ตาม